OVER INSPIRAE

Mens, organisatie, maatschappij in beeld.

Inspirae: achtergrond""Marijke website

Inspirae is het bedrijf van Marijke van der Putten

Opgeleid als pedagoog/ psycholoog en later als bedrijfskundige, was zij o.a. organisatie-adviseur, hoofd opleidingen en voerde vervolgens 12 jaar het bewind over haar eigen bureau “Movens”. Movens specialiseerde zich in psychologisch onderzoek en ondersteuning/begeleiding van strategische veranderings- processen. Na verkoop van Movens leerde zij voor filmmaker, richtte Inspirae op en werkt sindsdien met freelancers voor profit en non-profit organisaties als sr adviseur, sr coach en filmmaker. Professioneel, indringend, kritisch en integer kenmerkt haar werkstijl.

Inspirae: werkwijze
Tijdens het eerste contact vindt een analyse plaats van de vraag en wordt het te bereiken resultaat verhelderd. Na plan van aanpak, offerte en goedkeuring, starten de activiteiten.

Inspirae: Mensen
De volgende specialisten werken samen met Inspirae:

  • cameramensen
  • scriptschrijvers
  • editors
  • fotograaf
  • geluid en lichtmensen
  • psychotherapeuten

Marijke van der Putten regisseert en produceert haar eigen producties.

Voorzitter ToonBeeld, dè vereniging van AV prfessionals van het Zuiden.

Bestuurslid Nederlands Forum voor Onderwijsmanagement. Lid Dutch Directors Guild. Lid Vevam. Bestuurslid Gouden Cirkel.

Lid Aithra. Lid Concare. Lid Wijkteam. Lid Kunst van Brabant

zie ook LinkedIn, Twitter en Facebook