PROJECTEN


 • Leergang Groeiend Leiderschap, de weg naar de top. Vrouwen inspireren Vrouwen  met Bekende Nederlandse Topvrouwen als gastdocent  2015, vraag informatie aan: vanderputten@inspirae.nl

 • Coaching teams  in versterken samenwerkend vermogen, productief vermogen en lerend vermogen, gebruik makend van story telling.

 • Cultuur beeld maken van productieve en niet-productieve kenmerken van de organisatie als voorbereiding op een grote innovatie , gebruik makend van film.

 • Samen met een afdelingsteam “story”  maken van hun toekomstplan.

 • Workshops  “Groeien in Leiderschap”  voor vrouwelijke leidinggevenden , verschillend van omvang en intensiteit, gebruik makend van documentaire Directeur is een Mevrouw.

 • Het coachen van diverse leidinggevenden zoals: College van Bestuur, Directeur, Hoofd Marketing, Regiodirecteur, Clustermanager, Algemeen Directeur.
 • Individuele coaching: groeien in leiderschap; versterken van time- en stress management; herstel burn-out; begeleiden van loopbaanontwikkeling.
 • Onderzoek naar een situatie met een vastgelopen leiding-team
 • Casestudy over het effect van onderwijs achterstandsbeleid, het “rugzakje” en WSNS in een middelgrote stad in Nederland.
 • Advies over de herinrichting van een leidinggevende structuur in een middelgrote basisschoolorganisatie (18 scholen).
 • Het opzetten van strategisch beleidsproces in een middelgrote organisatie (600 personeelsleden).
 • Competentieprofielen ontwikkelen voor alle leidinggevende functies volgens model van Senge.
 • Workshop over sturingsconcepties achter Integraal Personeelsbeleid voor voorzitters CvB.
 • Workshop voor teams en leidinggevende: De kracht van Leiden verbinden met leren.
 • Ontwerpen van een opleidingsprogramma voor “taak van Interne Begeleiders”.
 • Ontwerpen ontwikkelings/leerproces voor een divisie van een adviesbureau.
 • Opleiding “Coachen in de praktijk” voor Directie en Interne Begeleiders
 • Organisatieonderzoek naar oorzaken hoog ziekteverzuim.
 • Ontwikkelen van een MD traject voor ROC afdelingsleiders.
 • Begeleiden van het team College van Bestuur van een groot ROC.
 • Begeleiden Strategisch Beleidvormingsproces MT uitgeverij.
 • Coach voor complexe identiteitsvragen, loopbaan vragen, bestuursvraagstukken, levensfase vragen.