INSPIRATOR IN VERANDERING

Elk mens en elke organisatie is in beweging. Het doelgericht beïnvloeden van deze beweging brengt gewenste verandering. Inspirae ondersteunt gerichte veranderingsprocessen om de organisatie effectiever, efficiënter of innovatiever te maken.


VISIE
Elk mens en elk systeem bezit een intrinsiek vermogen om te leren. Effectieve veranderingsprocessen maken gebruik van dit vermogen. Organisaties kunnen hun lerend vermogen leren traceren en laten groeien.
Een mens kan zijn lerend vermogen herkennen en doelbewuster inzetten.

Inspirae werkt vanuit de filosofie van de lerende organisatie: zoekt de kracht op van mensen, van de organisatieteams, van organisatiedelen en vergroot hun lerend vermogen.


ADVISEREN

Leiders geven sturing aan veranderingsprocessen. De kunst van het leidinggeven is de verschillende onderliggende deelprocessen met elkaar te verbinden. Zoals personeelsontwikkeling met productontwikkeling en cultuurontwikkeling.

Inspirae ondersteunt leiders strategische vraagstukken te vertalen in concrete leerprocessen voor teams en subsystemen en deze te implementeren.


COACHEN
Het zelfreflectieve vermogen is de basis voor het lerend leren. Het productief verbonden zijn met de omgeving de nood-zakelijke basis voor samenwerking.

Inspirae ontwerpt en begeleidt leerprocessen voor alle mensen met een hulpvraag waarbij de professionele ontwikkeling altijd wordt verbonden met de werkomgeving.


VAN ORIËNTATIEGESPREK NAAR OFFERTE

De fase van eerste contact naar offerte is gratis en vrijblijvend.

Inspirae werkt altijd met heldere en overzichtelijke contracten.

Neem hier contact op met Inspirae om een vrijblijvend oriëntatiegesprek in te plannen.


PROJECTEN
Klik hier om mijn projecten in te zien.